Hình Ảnh Lễ Mừng Thánh Nữ Catarina Quan Thầy Hội Đoàn Caritas (29.04.2017)

BBT Tiến Đức Châu Sơn xin thông báo:

Các Đoàn thể, Hội đoàn…., có nhu cầu cần ghi hình, hay bài viết về Đoàn của mình trong Thánh lễ, Sinh hoạt, Tiệc mừng…Xin báo với ông Đặng Hữu Khả số ĐT: 01223265326

Châu Sơn Choa ghi hình

Bình luận

Check Also

BÁCH HOA XANH, một thách thức với chợ đầu làng Châu Sơn!!??

Thời gian gần đây nhà hàng Thái Trâm – đường D đầu làng – che …