Hình ảnh Lễ mừng Thánh Cả Giuse quan thầy Đoàn Phụ Huynh 01.05.2017

Hữu Khả ghi nhận

Check Also

Hang đá Giáng Sinh GX Châu Sơn ghi hình ban ngày – Phần II

Ban thời sự TĐCS