Hình ảnh: sự kiện khánh thành EDEN FARM ngày 12.05.2017

Ga Namhong – Châu Sơn choa – Hữu Khả ghi nhận hình ảnh

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN DUY KHÁNH (Ông Du)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …