Mừng lễ Thánh Quan Thầy -Kỷ Niệm 60 năm Giáo Họ An Tôn

Ghi nhận hình ảnh Hữu Khả – Đình Hy

Bình luận

Check Also

Châu Sơn, diễn biến trong những ngày “Phong tỏa” Dịch Covid…

Kể từ khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, những ngày tết năm ngoái 20.02.2020 …