Hình ảnh: Thánh lễ mừng Kim Khánh 50 năm Hôn Phối của ông bà Hán Duy Ái

Ghi nhận hình ảnh Đình Hy và Hữu Khả

Bình luận

Check Also

Châu Sơn, diễn biến trong những ngày “Phong tỏa” Dịch Covid…

Kể từ khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, những ngày tết năm ngoái 20.02.2020 …