Hình ảnh: Thánh lễ khai mạc 50 năm Kim Khánh GP BMT ngày 22.06.2017

Châu Sơn choa ghi nhận hình ảnh

Check Also

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ LỤC (Bà Đình )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …