Hình ảnh: Thánh lễ khai mạc 50 năm Kim Khánh GP BMT ngày 22.06.2017

Châu Sơn choa ghi nhận hình ảnh

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: BÀ CỤ ANNA BÙI THỊ CHỨC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo …