Hình Ảnh: Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng: Sơ Teresa Cao Phương Chinh và Sơ Anna Trần Thanh Thùy Trâm

Ghi nhận hình ảnh: Đình Hy

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …