Hình Ảnh: Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng: Sơ Teresa Cao Phương Chinh và Sơ Anna Trần Thanh Thùy Trâm

Ghi nhận hình ảnh: Đình Hy

Check Also

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa GP Ban Mê Thuột – Linh mục GB Nguyễn Huy Bắc!!

Thứ bảy – 13/07/2024 17:47 | Tác giả bài viết: Vatican News |   433 Sáng ngày 13/07/2024, Đức …