Hình Ảnh: Tiệc mừng Quan Thầy Toán PHÊ RÔ và Ra Mắt Ban Toán mới

BBT Tiến Đức Châu Sơn xin thông báo cho các hội đoàn, các toán có nhu cầu muốn ghi hình Thánh lễ mừng Quan Thầy và tiệc mừng, xin thông báo cho Ban thời sự TĐCS:

Anh Đặng Hữu Khả SĐT: 01223265326

hoặc anh Nguyễn Văn Nam (Truyền) SĐT: 0971050384..

Ban Thời sự sẽ được đáp ứng nhu cầu trên, mà không phải gửi thiệp mời…

Ghi nhận Hình ảnh GA Nam Hồng

Bình luận

Check Also

Chợ đầu làng Châu Sơn những ngày dịch Covid….

Những ngày này cả nước đang oằn mình vì cơn đại dịch! Tốc độ lây …