Hình Ảnh: Tiệc mừng Quan Thầy Toán PHÊ RÔ và Ra Mắt Ban Toán mới

BBT Tiến Đức Châu Sơn xin thông báo cho các hội đoàn, các toán có nhu cầu muốn ghi hình Thánh lễ mừng Quan Thầy và tiệc mừng, xin thông báo cho Ban thời sự TĐCS:

Anh Đặng Hữu Khả SĐT: 01223265326

hoặc anh Nguyễn Văn Nam (Truyền) SĐT: 0971050384..

Ban Thời sự sẽ được đáp ứng nhu cầu trên, mà không phải gửi thiệp mời…

Ghi nhận Hình ảnh GA Nam Hồng

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …