Đố ai???

Chiều thu trời đổ cơn mưa.

Gió vi vu thổi hàng dừa nghiêng nghiêng.

Mưa như hạt ngọc linh thiêng.

Mưa cho no thỏa xóm giềng đợi mong.

Mưa cho mát dạ mát lòng!

Mưa cho không khí sạch bong trong ngoài!

Mưa cho tốt lúa ngô khoai. 

Mưa cho dàn mướp trái dài thêm ra.

Mưa cho xanh mởn luống cà.

Mưa cho cây mít quả na mỉm cười.

Cúi nhìn em bé xinh tươi.

Đố em mà biết Trời mưa Ai làm…

Ga Namhong

Bình luận

Check Also

Kính dâng Mẹ Mân Côi

Kính chào Đức Nữ Trinh. Nay giáo hội tôn vinh. Đấng hoàn toàn khiết tịnh. …