Thơ vui Cấm Vận!!!

THƠ VUI CẤM VẬN
Thơ: Nguyễn Thành Công

Chuyện hài vẫn viết hằng ngày
Mong cho người đọc đắm say vui cười
Câu chuyện lưu mãi muôn đời
Nay tôi kể lại ai thời được nghe.

Chuyện của nhà anh bạn bè
Vợ chồng nhà họ đã thề nên duyên
Đến nay cũng đã đôi niên
Vợ mang bầu dạ hết quyền chả nem

Tạm thời ngắt chuyện tòm tem
Nhiều ngày như vậy chồng thèm không nguôi
Ngày nọ vợ nghĩ lại rồi
Đưa tiền chồng giải xả xuôi lâu ngày.

Chồng thật thà, lấy đi ngay
Ra ngay đầu phố nơi đây gái mời.
Chiều về thấy mặt vui tươi
Đưa tiền trả vợ nói cười luyên thuyên

Kể rằng hôm nay có duyên
Gặp ẻm hàng xóm nửa tiền vợ ơi
Vợ tức nói chẳng ra lời
Ú a ú ấm giám chơi bà rồi

Chồng thấy vợ mím cả môi
Nên mới hỏi lại vợ ơi chuyện gì.
Vợ kể lại chuyện mọi khi
Con hàng xóm ấy thời kỳ sinh con.

Chồng nó cũng ghé xòn xòn
Mà tôi đâu có mót bòn nửa xu
Nghe vậy chồng cũng lu bu
Đúng là câu chuyện á đù mà hay…!

 

Check Also

Ấm nước mới – Nhớ lại ngày xưa, Châu Sơn quê ta- Tên làng… Phần II  

Ấm nước mới nhà quê, thường được xem là nơi cái đình làng của xóm… …