Hình ảnh: Tiệc mừng Ban Đại Diện Đội Kèn mới

Đình Hy ghi nhận

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …