THÁNH lỄ Khai Mạc năm Thánh Giáo Hạt Mẫu Tâm Điểm Hành Hương tại GX Châu Sơn – Phần II

Ghi nhận Nam Hồng

Check Also

Hang đá Giáng Sinh GX Châu Sơn ghi hình ban ngày – Phần II

Ban thời sự TĐCS