Thắp sáng một điểm son

Có một công việc đạo đức mà giáo hội công giáo luôn khuyến khích làm đó là đọc kinh cầu nguyện cho người còn sống cũng như đã qua đời.

   Và không biết truyền thống đọc kinh cầu nguyện cho người mới qua đời được ăn sâu vào lòng người giáo dân gx Châu Sơn từ lúc nào mà lúc này đây hơn lúc nào hết được tổ chức hết sức bài bản và trang trọng!!

      Trong gx hiện nay hễ có người qua đời là trang web TDCS đưa tin để cho mọi người trong và ngoài gx biết để cầu nguyện và chia buồn. Mọi người tùy mối tương quan đến phúng điếu giúp đỡ thăm hỏi! Đồng thời tham gia các giờ kinh nguyện! nghi thức nhập quan được giao cho giáo họ chủ trì, đồng thời cắt cử các thành viên trong giáo họ để lo việc mai táng. Tang gia tổ chức đọc kinh cho người đã qua đời cho tới khi tuần bảy, rồi đến 50 ngày 100 ngày và giỗ 2 năm. Và những chương trình đọc kinh này được tổ chức rất trọng thể, thường thì được giao cho các ca đoàn chủ trì. Chương trình được bắt đầu thứ tự như sau.

     – Mở đầu với một vài tâm tình của người dẫn chương trình.

     – Nghi thức niệm hương trước di ảnh.

     – Hát kinh Chúa Thánh Thần.

     – Kinh dâng gia đình.

     – Bài đọc

     – phúc âm 

     – Lời nguyện

     – Lần hạt

     – Hát bài kính Đức Mẹ

     – kinh vực sâu

     – Kinh cám ơn, trông cậy, ba câu lạy…

     – Lời cảm ơn của vị đại diện

     – Bài hát kết thúc

    Giáo dân tham dự rất đông, trung bình vào khoảng 200 người, cá biệt có những gia đình có tới 500 người tham dự!! Lời kinh sốt sắng rập ràng ngắn gọn, xong giờ kinh mọi người nán lại trà nước chuyện trò thật thân tình! 

    Ngoài ra các xóm toán tráng niên còn tổ chức đọc kinh ngắm nguyện vào mùa chay, tháng Đức Bà, tháng mân côi. Tất cả già trẻ lớn bé đều tham dự tuần tự lần lượt đọc theo từng nhà. 

    Phải nói rằng đây là công việc đạo đức hết sức tốt đẹp của giáo dân, ngoài việc đạo đức ra còn giúp mọi người trong xóm xứ,  tạo thêm mối tương quan tốt đẹp, thân mật và gần gũi nhau hơn, một cách để năng đi lại với nhau hơn…

     Ước gì những truyền thống tốt đẹp này ngày càng được hoàn thiện hơn, nhân rộng hơn, chỉnh sửa cho phù hợp với từng giai đoạn, phát triển ngày một vững mạnh hơn và được  lưu truyền mãi về sau cho con cháu tiếp nối, như thắp sáng một điểm son không phai mờ của mọi người trong gx Châu Sơn này.

               GA NAM HỒNG

Check Also

Im lặng là vàng, càm ràm là phù mỏ…

Hầu như ngày nào, lối xóm cũng phải nghe vợ chồng ông bà Sáu T… …