Quảng cáo

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: tienducchauson@gmail.com

 

Check Also

Ông cố: Phê Rô Nguyễn Trung Thanh (ông Ơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo …