Gửi lời cám ơn đến quý ân nhân lập gia mộ Thai Nhi

Gửi lời cám ơn đến quý ân nhân lập gia mộ Thai Nhi GX Tân Hòa

Trang web Tiến Đức Châu Sơn xin thay mặt các cháu thai nhi, gửi lời chân thành đến quý ân nhân đã vì tình thương yêu thân phận côi cút của các cháu, đã chung tay đóng góp vào việc lập gia mộ cho các cháu được tốt đẹp…

Gia đình anh chị Quế Tâm – Nhà hàng Hoàng Lộc BMT – đóng góp 1 gia mộ

Bà Maria Đinh Thị Cát – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình Gioa Kim – Anna – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị GB Hán Duy Quốc Quân Maria Trần Thị Thanh Hà – GX Châu Sơn đóng góp 2 gia mộ

Gia đình anh chị Giuse Phạm Văn Thành và Teresa Nguyễn Thị Trang – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị Phanxico và Teresa Trần Thị Thu Hiền – GX Châu Sơn, đóng góp gia mộ.

Gia đình anh chị Đa Minh Hoàng Xuân Thanh và Teresa Bùi Thị Hành – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị Giuse Hoàng Ngọc Tuyển và Maria Trần Thị Phương Trang GX Châu Sơn đóng góp 2 gia mộ

Gia đình anh chị Giuse Phạm Đình Quý – Teresa Trần Thị Lam Phương – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị An Tôn Trần Thiện Hùng – Anna lê Thị Lỹ Dung – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình ông bà Hoàng Xuân Di và Maria Trần Thị Kính –  GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Chị Nguyễn THị Kim Phượng – GX Châu Sơn đóng góp 2 gia mộ

Gia đình ông bà Luy Tân và Anna Hiên – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Bà Maria Nguyễn Thị Đức – GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Chị Matta Trần Thị Hoa GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị Phê Rô Trần Sắc và Teresa Linh GX Thánh Tâm đóng góp 1 gia mộ

Gia đình anh chị Giuse Gương và Cecilia Mai – Sài Gòn đóng góp 4 gia mộ

Gia đình anh chị Dominico Trần ĐÌnh Đạm và Nguyễn Thị Thùy Trâm – GX Châu Sơn đóng góp 4 gia mộ

Gia đình anh chị Phaolo Trần Thanh Vĩnh – và Maria Trần Thị Xuân Lan – gx Châu Sơn đóng góp 2 gia mộ

Gia đình anh chị Hòa và Lan – Sài Gòn đóng góp 8 gia mộ

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Yến ở Mỹ đóng góp 1 gia mộ

Rất mong quý ân nhân khác mở rộng tấm lòng nhân ái, thương giúp đỡ cho các cháu thai nhi còn kém may mắn, chưa có người lập gia mộ để các cháu có được sự ấm cúng.

Xin chân thành cảm ơn.

Xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho quý ân nhân.

 Tiến Đức Châu Sơn

Check Also

Mùa hoa từ thiện lại về!! Rất mong quý bạn đọc chung tay đóng góp!!!

Con chim kia còn biết mùa làm tổ (trích ngắm rằng), cây xanh thiên nhiên …