Đón xuân Mậu tuất …

Đón xuân Mậu tuất Tượng Đài Thánh Gioan sẽ thay đổi diện mạo một chút …

 

 

khadang ghi nhận

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than