HÌNH ẢNH: Các Ấm Nước Mới Xóm Trong Châu Sơn

Châu Sơn choa ghi nhận

Bình luận

Check Also

Chuyện phiếm PHỒN VINH GIẢ TẠO

 Người ta thường dùng cụm từ “phồn hoa đô hội” để khen  những xứ sở, …