HÌNH ẢNH: Họp lớp niên khóa 64-65 Tiến Đức

Ban thời sự TĐCS

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …