HÌNH ẢNH: Họp lớp niên khóa 64-65 Tiến Đức

Ban thời sự TĐCS

Bình luận

Check Also

SOS!!! Nhức nhối nạn trộm cắp đang hoành hành ở Châu Sơn!!!!

 Đầu tiên là chúng đi đánh bã chó, một đêm mà xóm dọc đường D …