HÌNH ẢNH: Họp lớp niên khóa 64-65 Tiến Đức

Ban thời sự TĐCS

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …