Tâm tình của một người con gái gửi Mẹ!

Kính gửi Mẹ .
 Nước biển  mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời  lồng lộng  không phủ kín công Cha .
                Mẹ tôi .
Thiên Chúa giàu lòng xót thương  ban cho tôi một người  Mẹ .
 Mẹ tôi tuy chỉ mới biết đọc biết viết, nhưng tôi luôn ca  ngợi người  đàn bà  tuyệt vời ấy về sự dạy dỗ  mà người đã cho tôi  một vốn liếng tinh thần . Tôi luôn nghĩ rằng  lòng nhân ái của Thiên Chúa  cũng như tình  mẫu tử của  Đức Maria dành cho tôi  được thể hiện qua người mẹ  dấu yêu này. Người đã dìu dắt tôi trong những lúc gian truân  qua mọi nẻo đường  bởi những bước thăng trầm của cuộc sống  đẻ tôi biết  thế nào là sự cậy  trông và ơn yêu mến.
 Ôi tôi xin hết lòng  cảm tạ lòng Chúa  lân tuất  qua người Mẹ dấu yêu  này.
Nguyệ xin Thiên Chúa và Mẹ Maria dũ lòng xót thương trả công bội hậu cho Người.
                   Con : Theresa  Nguyễn thị Lan

Check Also

Thánh lễ, một khoảng lặng cao quý…

Từ xa xưa, cha ông ta vẫn có thói quen gọi: đi nhà thờ, đi …