HÌNH ẢNH: Đoàn Phụ Huynh đi TĨNH DU tại Dòng Thiên Hòa – Thánh lễ sáng và cơm trưa – Phần I

8 giờ 15′ Đoàn Phụ Huynh lên xe tiến thẳng lên Dòng Thiên Hòa ở Huyện Krong Păk

9 15′ Tới Dòng Thiên Hòa. Đoàn đi tham quan…

10 giờ Thánh lễ

11 giờ 30 dùng cơm trưa…

Xem tiếp phần II

Ban Thời sự TĐCS

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …