HÌNH ẢNH: Đoàn Phụ Huynh Tĩnh Du tại Dòng Thiên hòa – Phần II Sinh hoạt Đoàn – Nghỉ trưa – Tham quan Đồi Thánh Giá – Chầu Mình Thánh

Phần II Sinh hoạt Đoàn – Nghỉ trưa

– Tham quan Đồi Thánh Giá

– Chầu Mình Thánh

– Kết thúc ngày Tĩnh Du

Ban Thời sự TĐCS

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …