ĐỜI NGƯỜI .

  ĐỜI  NGƯỜI .

                  Đời người dài ngắn được bao  lâu .

                  Nghĩ  lại mà xem  : một chuổi  sầu .

                  Hạnh  phúc bạc  tiền đâu có mãi

                 Khổ  đau nghèo đói  cũng  qua mau .

                  Nên  nhớ  :  sống  hiền phúc  con  cháu

              Đừng  quên :  ở ác  họa  đời  sau

              Trăm  năm là  mấy đời  dâu bể .

              Giấc  mộng  Nam Kha tưởng  đã  giàu  .

                                  ​ Ngô  đại Thành .

                                     Boston Xuân Kỷ Hợi 2019 .

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …