Hình ảnh: Thánh Lễ tri ân những người con Giáo họ Giuse đã qua đời tại Nghĩa trang GX Châu Sơn!!

Hình Ảnh Trần Cao Thiên

 

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …