Giáo họ Giu se,kỹ niệm 60 năm (Thánh lễ tại nghĩa trang )

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than