Hình ảnh: Tiệc mừng 60 năm Ngọc Khánh Giáo Họ Giuse

Tiến Đức Châu Sơn

Check Also

Hang đá Giáng Sinh GX Châu Sơn ghi hình ban ngày – Phần II

Ban thời sự TĐCS