Hình ảnh: Tiệc mừng 60 năm Ngọc Khánh Giáo Họ Giuse

Tiến Đức Châu Sơn

Bình luận

Check Also

BÁCH HOA XANH, một thách thức với chợ đầu làng Châu Sơn!!??

Thời gian gần đây nhà hàng Thái Trâm – đường D đầu làng – che …