Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (thứ sáu tuần Thánh),ngắm rằng (buổi trưa) giáo xứ Châu sơn 2019

Kính mời bà con tham gia ngắm 15 sự Thương Khó và NGẮM RẰNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

NGẮM RẰNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

Ban Biên Tập TĐCS

 

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …