Hình ảnh tiệc mừng sau thánh lễ tạ ơn

Ban thời sự TĐCS

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI ĐỨC TRƯỜNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …