THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA GP BMT

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: HÔN LỄ ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ ĐA NĂNG

9 giờ sáng ngày 18.09. 2020 Hôn lễ đặc biệt đầu tiên được cha Gioan …