THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA GP BMT

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: BÀ MATTA PHẠM THỊ SƠN (BÀ THANH-THUYÊN)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …