THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA GP BMT

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …