THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA GP BMT

Check Also

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ LỤC (Bà Đình )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …