MƯA XUỐNG!!!

Mưa rơi buồn giận nắng vàng
Ráng chiều hờn tủi núp hàng mây đen

MƯA XUỐNG

Nắng lên HƠI NƯỚC bốc cao
Lang thang bay mãi chốn nao trên trời
Mây xanh mây trắng cao vời
Mây đen tụ lại che đời tối om

Gặp ngay khí lạnh trên vòm
Thành mưa rơi rớt như bom từ trời
Từng hạt ném xuống khắp nơi
Hạt trên nương rẫy hạt rơi mái nhà

Hạt xuyên khóm lá vườn cà
Hạt trong thành phố hạt ra cánh đồng
Hạt theo con suối dòng sông
Đổ ra biển cả mênh mông Thái Bình

Phù sa bồi đắp đất phình
Nối dài bờ cõi quê mình Cà Mâu
Cao nguyên nắng cũng đã lâu
Giờ thì mưa xuống như câu được vàng

Vui mừng hớn hở cả làng
Nhà nông chuẩn bị mùa màng năm nay
Gieo trồng cày cấy liền tay
Sắn khoai lúa bắp mọc ngay xanh đồng

Cùng nhau chăm bón đổi công
Cho cây tươi tốt đơm bông đầy cành
Nở hoa kết trái ngon lành
Mùa màng tốt đẹp sẽ thành bội thu

Của ăn của để đầy dư
Cũng nhờ mưa lộc ơn từ trời ban
Trải qua vất vả gian nan
Cơm no áo ấm xoá tan đói nghèo

Nợ nần vay trả không đeo
Sống đời sung túc kèm theo bạc tiền

Thân Bùi

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …