Gửi lời cám ơn đến quý ân nhân lập gia mộ Thai Nhi nghĩa trang Tân Hòa

Trang web Tiến Đức Châu Sơn xin thay mặt các cháu thai nhi, gửi lời chân thành cám ơn đến quý ân nhân đã vì tình thương yêu thân phận côi cút của các cháu, đã chung tay đóng góp vào việc lập gia mộ cho các cháu được tốt đẹp…

  • Gia đình anh Giuse Henry Nguyễn và chị Mô ni ca Nữ Shelton Ở Mỹ, đóng góp 4 gia mộ

  • Anh Phê Rô Phạm Minh Nhật, GX Châu Sơn, đóng góp 1 gia mộ

  • Anh Phao Lô Trần Vương Đổng –  GX Châu Sơn đóng góp 1 gia mộ

  • Vô danh ở GX Châu Sơn, đóng góp 2 gia mộ

  • Teresa Đoàn Kiều Oanh – GX Châu Sơn, đóng góp 2 gia mộ

  • Vô danh ở BMT, đóng góp 10 gia mộ

  • Chị Maria Nguyễn Nữ Kiều My, GX CHâu Sơn, đóng góp 4 gia mộ

Rất mong quý ân nhân mở rộng tấm lòng nhân ái, thương giúp đỡ cho các cháu thai nhi còn kém may mắn, chưa có người lập gia mộ, để các cháu có được mộ phần ấm cúng.

Xin chân thành cảm ơn.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho quý ân nhân cùng  trả công bội hậu cho họ.

TĐCS

Bình luận

Bình luận

Check Also

GỬI LỜI CÁM ƠN ĐẾN QUÝ ÂN NHÂN LẬP GIA MỘ THAI NHI NGHĨA TRANG

 Trang web Tiến Đức Châu Sơn xin thay mặt các cháu thai nhi, gửi lời …