Gửi lời cám ơn đến Quý Ân Nhân đã lập mộ Thai Nhi tại Nghĩa Trang Tân Hòa

Trang web Tiến Đức Châu Sơn xin thay mặt các cháu thai nhi, gửi lời chân thành cám ơn đến quý ân nhân đã vì tình thương yêu thân phận côi cút của các cháu, đã chung tay đóng góp vào việc lập gia mộ cho các cháu được tốt đẹp…

Gia đình anh chị Gioan Baotixita Hán Duy Quốc Cường và Teresa Vương Vi Quyên 1 khung 50 gia mộ – GX Châu Sơn

Anh Gioan Baotixita Vương Quốc Việt 1 khung 50 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia Đình anh chị Giuse Nguyễn Tiến Dâng và Maria Trần Thùy Trang

1 khung 50 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Gioan Baotixita Trần Đình Hóa và Trần Thị Hồng Yến 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phao Lô Lương Văn Thuận và Maria Hồ Thị Trang 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phao Lô Phạm Thanh Hoàng và Teresa Lưu Thị Kim Phượng 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phê Rô Chu Bạch Hổ và Anna Hoàng Kim Oanh 1 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Chu Thanh Hải Teresa Võ Mỹ Nga 1 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Nguyễn Ngọc Hy và Teresa Chu Hoàng Thanh Thảo 4 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Giuse Đỗ Chánh và Maria Cao Thị Khiêm 6 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Giuse Dany Bùi và Macta Nguyễn Thu Thủy 2 gia mộ -USA

Anh Gioan Baotixita Trần Anh Tuấn 1 mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng 2 gia mộ – GX Duy Hòa

Gia đình anh chị Giuse Trần Võ Giang San và  Maria Trần Ngọc Diệp 1 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Giuse Nguyễn Thế Thuận và Maria Trần Thị Hương 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phao Lô Nguyễn Văn Thu và Teresa Mai Thị Bích Ngọc 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Chị Cecilia Đậu Thùy Trang 1 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phê Rô Lê Văn Trí và Maria Phạm Thùy Hương 2 gia mộ GX Châu Sơn

Bà Maria Trần Thị Liệu (Bà Táo) 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Anh Chu Hữu Nghiệp 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Anphongso Phạm Hùng Sơn và Teresa Hoàng Thị Kim Dung 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Anh An Tôn Anh Nhật 1 gia mộ-  GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Trần Duy và Teresa Cao Phương Thùy 12 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Giuse Cao Tiến Triển và Maria Hoàng Thị Bích Huyền 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị An Tôn Trần Ngọc Bích và Anna Phạm Thị Thủy 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Giuse Phạm Văn Khương và Teresa Trần Bảo Trâm 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phê Rô Phạm Xuân Hải và Maria Trần Thị Cẩm Xuyên 2 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phê Rô Đậu Minh Đức và Cecilia Lưu Thảo Quyên 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phê Rô Đậu Quang Phước và Anna Trần Thị Thùy Vi 10 gia mộ – GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Vinh Sơn Trần Ngọc Hướng và Teresa Hoàng Thị Hồng Xuân 2 gia mộ-  GX Châu Sơn

Gia đình anh chị Phao Lô Trần Tiến Thịnh và Cecilia Chu Thị Quỳnh Trâm 5 gia mộ – GX Châu Sơn

Rất mong quý ân nhân mở rộng tấm lòng nhân ái, thương giúp đỡ cho các cháu thai nhi còn kém may mắn, chưa có người lập gia mộ, để các cháu có được mộ phần ấm cúng.

Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho quý ân nhân cùng  trả công bội hậu cho họ.

Trang Web: TĐCS

Bình luận

Check Also

Gửi lời cám ơn đến quý Ân nhân đã cứu trợ đồng bào Bão lụt Miền Trung và quỹ Thai Nhi – Đợt II

Trang web Tiến Đức Châu Sơn xin được đăng danh sách từ thiện của quý …