Ngôi Thánh Đường (Giáo Hội Ngài)

Ngôi Thánh Đường tượng trưng cho Giáo Hội trần gian là nhà của Thiên Chúa. (Chúa thiết lập Giáo Hội trao quyền bính kế vị Ngài cho Giáo Hội ( Go,20 , 22-23). Giáo Hội là mẹ nhân lành của chúng ta, là máng thông ơn Đấng cứu độ) – Làm sao ta có thể tả hết vẻ đẹp của ơn thánh mà Chúa đã dùng Giáo Hôi để thông ban cho chúng ta ? – Làm sao ta có thể tả hết vẻ đẹp nguy nga và tráng lệ của một tòa nhà được xây dưng băng ân sủng và tình thương của chính Thiên Chúa (chúng ta dừng lại suy gẫm tòa nhà tâm hồn của chúng ta được chính Thiên Chúa ngự ). – Chúa Ki-tô sau khi phục sinh, Ngài lên trời, Chúa Thánh Thần sẽ đến. Vì thế đức tin và đời sống kết hợp của người Ki-tô-hữu trở nên mầu nhiệm và huyền nhiệm hơn vì yêu thương quá đỗi, nên Thiên Chúa đã dùng một phương thế lạ lùng, hay nói đúng hơn, là một phép lạ, ẩn mình dưới hình bánh rựou để ở với con cái loài người cho đến tận thế.

Chúa phán ” Ta sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế .( MT 28, 20). – Chiếc đèn leo lét trên bàn thờ không phải để ru ngủ những tâm hồn thi ca nhưng để nhắc nhở người tín hữu nơi đây có Đấng cứu chuộc. – Tất cả mọi người tín hữu khắp muôn phương quy tụ về ngôi thánh đường để dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa và nhất là để được hiệp cùng với Giao Hội dâng thánh lễ (tham dự bàn tiệc lời Chúa là bàn tiệc Thánh Thể ) khi linh mục đọc lời truyền phép, Thánh Thần Chúa thánh hóa lể vật Bánh và Rượu trở nên Mình Máu thánh Chúa Ki-tô, trở nên của lễ giao hòa của lễ tình yêu, của lễ cảm tạ tri ân, của lễ đền tội, của lễ hiến thánh trao ban.

Như thế người Ki-tô-hữu cũng được tham dự vào thiên chức linh mục của Chúa . Quả thế chính Chúa Ki-tô trở thành tấm bánh bẻ ra trao cho muôn người tới dự phần trong thánh lễ . Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu hiến thánh trao ban , tình yêu hợp nhất như cành nho liên kết với thân nho . Vì thế Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Ki-tô người là đầu của thân thể nghĩa là đầu của Hội Thánh. Mình Máu Chúa là của ăn nuôi dưỡng sự sống linh hồn , nuôi dưỡng đức tin ngươi tín hữu . Chúa phán : Ta là bánh hằng sống .Bánh Ta chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống ( Go.6,51 ).Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết ( GO. 6, 54 )Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy cũng như Ta sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn Ta cũng sống bởi Ta như vậy (Go .6,57-58) . Không ai đến được với Cha mà không qua thầy , cũng thế không ai đến được với Chúa mà không qua Giáo Hội Ngài .

Thánh lễ không dừng lại nơi bàn tiệc Thánh Thể . Phép Thánh Thể là Bí tích tình yêu , là trung tâm điểm đời sống đạo của người Ki-tô-hữu . Người Ki-tô-hữu được kêu mời cộng tác vào chương trinh cứu độ của Thiên Chúa , là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và cho Tin Mừng sẽ gặp gian nan thử thách để được thắp sáng niềm tin bằng ngon lửa yêu mến của Thánh Linh. Tất cả phải là đời sống kết hợp . Vì không có Thầy các con không thể làm gì được ( Go 15,5). Thiên Chúa diễn tả sự kết hợp nầy như cành nho liên kết vơi thân nho. Ngôi thánh đường tượng trưng cho Giáo Hội trần gian là nhà của Thiên Chúa ngự . Diễm phúc của người Ki-tô-hữu là được Thiên Chúa ở cùng . Chúa phán ” Ai khát hãy đến với Ta . Ai tin vào Ta hãy đến mà uống …( Go 7, 37-38 ). Người Ki-tô-hữu đến với Chúa trong sự lắng nghe , kết hợp , phó thác để Chúa Thánh Thần hoạt đông , vì Thánh Thần Thiên Chúa là bảo chứng phần gia nghiệp Thiên quốc của người Ki-tô-hữu . Vì thế người tín hữu chân chính ý thức ước mong thánh lễ mỗi ngày .

Boston Ngày 20 08 2021.

Teresa Nguyễn thị Lan

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …