Châu Sơn cội nguồn

Châu sơn ta xứ, Nghệ quật cường.

Cả làng quen biết, sống yêu thương.

Chôn rau cắt rốn, cùng một chốn.

Uống chung nguồn nước, tại cố hương.

            ###

Châu sơn ngày ấy, thật đau thương.

Đất nước loạn chia, đôi ngã đường.

Người Nam kẻ Bắc, sầu ly tán.

Di cư vô mãi, tận xứ Mường.

              ###

Châu sơn xưa đã, lội tứ phương.

Tìm nơi màu mỡ, để làm nương.

Ban Mê đất đỏ, thật trù phú.

Lịch sử sang trang, khí can trường.

            ###

Châu sơn nay vui, hội phố phường.

Dẫu no dẫu đói, sống thiện lương.

Uống nước xin đừng, quên nguồn cội.

Cha ông đi trước, chọn quê hương.

            GA NAM HỒNG

Check Also

SỬ THI: Châu Sơn, Đất Nở Hoa Nhân Sinh – PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu

PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu Cha đi khi đó …