Tình Thần Khó Nghèo

Tinh thần nghềo khó được đứng đầu trong tám mối phúc thật: Xin cho được có tinh thần nghèo khó vì đó là nền tảng cho sự tự do và cũng là nền tảng của mọi nhân đức.

Với tinh thần nghèo khó họ sẽ mở rộng trái tim( một trái tim trong sạch là môt trái tim biết yêu) một tâm hồn quảng đại vị thạ. Họ sẽ biết xử dụng tài sản mà ông chủ làThien Chúa ban cho: khả năng, sự hiểu biết, địa vị, vv và vv… và nhất là tiền của Chúa ban, xử dụng sao cho xứng hợp với nước Thiên Chúa để thăng tiến về những giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, tâm hồn họ thanh thóat luôn hướng về Chân ,Thiện, Mỹ.

Ước ao sự hoàn thiện nơi Đấng hòan thiện là Đấng rất thánh. Đấng vì yêu thương nhân loai đã mặc lấy sự khiêm nhường, mặc lấy sự nghèo hèn của con người để đưa nhân lọai vào hưởng sự giàu sang của Ngài. Đấng đã tự hiến, tự hủy để kiện tòan đức ái bằng màu nhiệm tình yêu Thập Giá, đưa nhân loại trở về bình diện của Đấng Tối Cao. Vậy người công chính sống bởi đức tin hay nhờ đức tin mà được trở nên công chính.

Mọi tài sản Thiên Chúa ban có giá trị Phục Sinh, Trường Tồn và Vĩnh Cửu nhờ biết thi hành đức công chính trên nền tảng đức tin, tình thương bác ái Kitô Giáo.Tất cả gia sản của họ trở nên gia sản thiêng liêng, trở nên hy lễ của tình yêu, hy lễ cảm tạ tri ân và nhất là hy lễ đền tội, thánh hóa và thánh hiến cuộc sống để được chính Chúa làm phần gia nghiệp vì thế tinh thần nghèo khó được đứng đầu trong tám mối Phúc Thật.

Chúa phán: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ( MT- 5-3). Với tinh thần nghèo khó họ sẽ có đời sống kết hợp- lắng nghe- phó thác để Chúa Thánh Thần hoạt động Tinh thần nghèo khó giúp ta vượt thắng đam mê bởi những khuyết điểm của con người bởi yếu đuối đam mê con người có thể đánh mất sự thánh thiện của buổi ban đầu- sự đam mê đánh mất giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng: đức khiêm nhường- lòng thanh sạch- và nhất là sự vâng phục Thánh ý Chúa.

Đam mê đã khiến tâm hồn rợp bóng, đánh mất cái nhìn của một tâm hồn thanh khiết- trong sáng của một trái tim biết yêu thuơng mà Thiên Chúa ban tặng, trong đoạn phúc âm nhà phú hộ Lagiaro(Luca- 16-19-22)cho ta thấy rõ nét ông đã đánh mất cái nhìn thánh thiện, thanh khiết của một trái tim đã đươc dựng nên bởi Tình Yêu Thiên Chúa- của lòng nhân hậu- của xót thương- của lẳng nghe- của thông cảm hiểu biết v..v.. và nhất là đánh mất cái nhìn của đức tin, của sự hiệp nhất trong Tình Yêu Thiên Chúa , đánh mất quyền phụng sự Ngài là biết nghiêng mình trên mọi đau khổ kẻ khác , không ai xa lạ là Lagiaro trước cửa nhà ông.

Trong Phúc âm Thánh Macco( 12-41-44) ghi lại một hình ảnh đẹp của một bà góa biểt sống tinh thần nghèo khó qua việc dâng cúng của bà Thiên Chúa là tác giả muôn vẻ đẹp-Đấng thấu suốt tâm can. Lời khen của Chúa vì lòng mến chân thành của bà. Vì lòng mến bà thực thi điều công chính biết cho đi tất cả những gì mình có- Để đươc sự sống Đức Kitô , bà đã Thánh hóa và Thánh hiến cuộc sống chính mình như Chúa đã phán: bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều nhẩt vì bà đã bỏ tất cả những gì mình có- tất cả những gì nuôi sống.

Là người KiTo hữu chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Maria, Đấng đồng công cứu chuộc Mẹ đã cùng với Chúa Cha dâng người con chí ái cho tòan thể nhân lọai để nhân lọai nhờ ngài mà được cứu độ- Maria người nữ trinh khó nghèo của Phúc âm- Maria kẽ đã tin Mẹ là khởi điểm của một Giáo Hội xinh đẹp và vẹn tòan. Vậy người công chính sống bởi đức tin hay nho đức tin mà được trở nên công chính.

Thánh Phaolo nói: tất cả là của anh em, anh em thuộc về Đức KiTô , Đức KiTô thuộc về Thiên Chúa , vì thế người Kitô hữu mặc cho mình chiếc áo của Tâm hồn là tinh thần nghèo khó vì đó là phần thuởng dành cho ai biết nương tựa vào đức tin xây dựng đức công chính trên nền tảng của đức mến là chính Chúa , sẽ được nước Thiên Chúa làm phần gia nghiệp như Chúa đã hứa : Phúc cho ai co tinh thần nghéo kho vì nước Trời là của họ( MT-5-3).

Ý Cầu Nguyện Năm nay la năm toàn thế giới hướng về các linh mục để cầu nguyện cho các linh mục và nhất la để hiệp thông cùng các linh mục cầu nguyện cho thế giới nhận ra ơn cứu độ- thoát khỏi sự dữ. – Cầu cho các bà mẹ hàng giáo phẩm vì họ đã dâng cúng nhiều cho giáo hội- nhiều hơn ai hết.

BOSTON Chủ nhật III Mùa Vọng 2021

Têresa Nguyễn thị Lan (Mỹ)

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …