HÌNH ẢNH ĐƯỜNG I – K – L THÔN 2 –

HÌNH ẢNH – ĐƯỜNG K THÔN 2

HÌNH ẢNH – ĐƯỜNG L THÔN 2

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

HÌNH ẢNH: Diện mạo của một miền quê Cầu Khóng – dọc bờ đê lên GX Nghĩa Yên

Ai người quê Cầu Khóng, mươi lăm năm nay chưa về quê nhà, tưởng nên …