Ở rẫy một mình

 Ở rẫy một mình sướng lắm thay,

Chẳng phải hỏi thưa, chẳng giải bày.

Sáng gói mì tôm, ly nước mới,

Chiều hú bè bạn, chút rượu cay.

Siêng đêm đi chơi nhà hàng xóm,

Biếng thì nằm khểnh ngủ chẳng hay.

Giếng hơi cạn nước lười nổ máy,

Đong đưa võng nhỏ gió heo may.

      GA NAM HỒNG

Check Also

Về đất Mẹ…

1/Đã bao năm, mới có ngày hội ngộ. Về đất mẹ, nơi có dòng sông …