Hình ảnh chuyến đi từ thiện Quỹ Tấm Lòng Vàng Tiến Đức Châu Sơn

 

 

    

Ban Thời Sự TĐCS

Check Also

Ông cố: Phê Rô Nguyễn Trung Thanh (ông Ơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo …