Hình ảnh

HÌNH ẢNH PHẦN III HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

HÌNH ẢNH PHẦN III HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016 CHỦ ĐỀ NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT – THÁNH LỄ SÁNG – DÙNG BỮA SÁNG – TRÒ CHƠI LỚN ĐI TÌM MẬT KHẨU – NGHỈ TRƯA – THI GIÁO LÝ – BẾ MẠC CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Read More »

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016 CHỦ ĐỀ NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 7 GIỜ DỰNG TRẠI 9 GIỜ KHAI MẠC HỘI TRẠI 10 CUỘC CHƠI HỘI TRẠI 12 GIỚ DÙNG BỮA CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Read More »