Hình ảnh

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN – PHẦN IV

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN PHẦN IV  TIẾN VỀ TƯỢNG ĐÀI THÁNH AN TÔN THI VIẾT KINH VỀ ĐÍCH TRẠI BĐH  TRÒ CHƠI HUẤN NHỤC – ĐÒN THÙ NGỌT NGÀO – CÁC EM DÀNH SỰ CÁM ƠN ĐẾN CÁC ANH CHỊ BHG, GLV, BĐH… TRÒ CHƠI BAO BỐ CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Read More »

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN – PHẦN III

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN PHẦN III TRÒ CHƠI LỚN – ĐI TÌM MẬT THƯ – XUẤT PHÁT TỪ TRẠI BĐH TỚI TRƯỜNG CƠ SỞ II ĐINH BỘ LĨNH – HÓA THÂN THÀNH MỌI DA ĐỎ   TIẾN VỀ HOA VIÊN ĐỨC MẸ GXTIẾN VỀ NGHĨA TRANG GX CHÂU SƠN CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN  

Read More »

PHẦN I: HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN GX CHÂU SƠN

HÌNH ẢNH   HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN  GX CHÂU SƠN  NGÀY 03 -04/08/2015 DỰNG TRẠI TẬP HỌP CÁC NHÓM TRƯỚC TRẠI BAN ĐIỀU HÀNH NHÓM NHẢY IB   CHA QUẢN XỨ ĐẾN THAM DỰ HỘI TRẠI TRÒ CHƠI ĂN DƯA LEO QUẢN TRÒ, THẦY HUY – KHÁCH MỜI CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN XEM TIẾP PHẦN II HỘI TRẠI THANH NIÊN   …

Read More »