Hình ảnh

HÌNH ẢNH CHÂU SƠN, MỘT THỜI XA XƯA…

                HÌNH ẢNH CHÂU SƠN,                        MỘT THỜI XA XƯA… Đợt đầu tháng tám mùa Thu Nhằm ngày hai sáu (26/8/56) định cư chốn này Đất lành chim đậu sum vầy Muôn người Nghệ Tĩnh về đây quây quần Ban đầu tên gọi …

Read More »