Hình ảnh & video

MỘT VÒNG GIÁNG SINH 2016 TẬP ẢNH I: HANG ĐÁ KHU VỰC XÓM NGOÀI

Vì số lượng tập ảnh hang đá Giáng Sinh nhiều, nên chúng tôi chia làm hai tập theo khu vực: – TẬP ẢNH I: HANG ĐÁ KHU VỰC XÓM NGOÀI. (trong đường vành đai) – TẬP ẢNH II: HANG ĐÁ KHU VỰC XÓM TRONG (ngoài đường vành đai) Mấy ngày trước, chúng tôi đã dẫn lối bạn đi xem PHỐ …

Read More »