Quỹ Tấm Lòng Vàng

Thành lập “QUỸ TẤM LÒNG VÀNG” Tiến Đức Châu Sơn

Thành lập “QUỸ TẤM LÒNG VÀNG” Tiến Đức Châu Sơn Số tài khoản: 0231000524945 Ngân hàng ViệtComBank Thư từ liên hệ: tienducchauson@mail.com      Có một người cha rất thân thương với GX Châu Sơn, ngài đã từng là cha phó GX, gợi ý cho BĐD Tiến Đức: “Các anh nên lập trang Hội Từ Thiện Tiến Đức Châu Sơn, để …

Read More »