Thời Sự Châu Sơn

CÁO PHÓ Ông Giu se Hoàng Vũ Trúc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Giu se Hoàng Vũ Trúc (Ô Lịch ) Sinh :  1946 Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức thọ Từ trần lúc 06 giờ 20 ngày 12. 01. 2020 Tại GX Châu Sơn – Giáo …

Read More »

CÁO PHÓ Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh            Sinh ngày : 22- 04- 1961           Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc          Từ trần lúc 05 giờ ngày 26. 12. 2019 …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà : MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)            Sinh năm: 1934           Nguyên quán:  Nam Đàn – Nghệ An          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Bà : MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)             Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà MATTA DƯƠNG THỊ KIM LOAN (Bà Ký)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà MATTA DƯƠNG THỊ KIM LOAN (Bà Ký)            Sinh năm: 1945           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ …

Read More »