Cáo phó

CÁO PHÓ:CỤ BÀ ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ :ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM) Sinh năm: 1921 Nguyên quán: NAM ĐÀN-NGHỆ AN Từ trần lúc 15 giờ ngày 04-O5- 2021 Giáo Họ: PhêRÔ-GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ:BÀ CỐ MATTA DƯƠNG THỊ TỊNH (BÀ KHANG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: BÀ CỐ: MATTA DƯƠNG THỊ TỊNH Sinh năm: 1930 Nguyên quán: ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 22 giờ 30 ngày 01-04- 2021 Giáo Họ:GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng  …

Read More »

CÁO PHÓ:ANH GIUSE NGUYỄN VĂN TRÌNH (Nông)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ANH GIUSE NGUYỄN VĂN TRÌNH Sinh :10-09-1974 Nguyên quán: ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 03 giờ ngày 18-03-2021 Giáo Họ:GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2– Xã Cư Ebur Hưởng dương:47 tuổi Xin quý cộng …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH JB TRẦN ĐÌNH CHÍNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh JB TRẦN ĐÌNH CHÍNH Sinh năm: 02-11-1981 Nguyên quán: THỌ NINH-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 18 giờ ngày 12-03-2021 Giáo Họ: GIUSE-GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOÀ ( BÀ THÀNH )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           Cụ  bà: Maria NGUYỄN THỊ HOÀ (Bà Thành)           Sinh năm: 1935           Nguyên quán: ĐỨC YÊN-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 21giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA BÙI THỊ TRINH (Bà Vệ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         CỐ BÀ MARIA BÙI THỊ TRINH (Bà Vệ)            Sinh năm: 1924           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIUSE ĐẶNG LỄ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GIUSE ĐẶNG LỄ            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Nam Đàn – Nghệ An          Từ trần lúc 16 …

Read More »

CÁO PHÓ CÔ ROSA PHẠM THỊ BÍCH NGUYỆT (Cô giáo Tân)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CÔ ROSA PHẠM THỊ BÍCH NGUYỆT (Cô giáo Tân)            Sinh năm: 1937           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà …

Read More »

CÁO PHÓ ANH GIUSE NGUYỄN VĂN CHÍNH (XUÂN)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         ANH GIUSE NGUYỄN VĂN CHÍNH (XUÂN)            Sinh năm: 1962           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 20 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ Maria TRẦN THỊ LINH ( BÀ VINH )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Cụ Bà: Maria TRẦN THỊ LINH Sinh năm: 1930 Nguyên quán: Đức Thọ- Hà Tĩnh Từ trần lúc 13 giờ 30 ngày 26-12- 2020 Giáo Họ: GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã …

Read More »