Cáo phó

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ LỤC (Bà Đình )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ: ANNA TRẦN THỊ LỤC            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: THỌ NINH-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 21  giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT (Bà Quế)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT            Sinh năm: 1939           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 03 giờ ngày …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GB TRẦN KIM NGỌC ( Khiêm)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ÔNG CỐ GB TRẦN KIM NGỌC ( Khiêm) Sinh : 10=10=1948 Nguyên quán: ĐỨC THỌ=HÀ TĨNH Từ trần lúc 12 giờ ngày 13-06-  2022 Giáo Họ:  GIUSE – GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA TRẦN THỊ NHÂN (Bà Duyệt)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:               CỐ BÀ MARIA TRẦN THỊ NHÂN (Bà Duyệt)            Sinh năm: 1940           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN DUY ĐÀM

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN DUY ĐÀM            Sinh năm: 1946           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ RÔ LÊ VĂN XUÂN (Võ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            ÔNG PHÊ RÔ LÊ VĂN XUÂN (Võ)            Sinh năm: 1962           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI ĐÌNH ĐÔNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GB BÙI ĐÌNH ĐÔNG            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Kẻ Tùng – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)            Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ            Sinh năm: 1923           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »