Cáo phó

CÁO PHÓ: BÀ MATTA TRẦN THỊ QUYỀN (Gôi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           BÀ MATTA TRẦN THỊ QUYỀN (Gôi)            Sinh năm: 1944           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ CỤ BÀ: ANNA PHẠM THỊ HUỆ (BÀ TRỊ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ:ANNA PHẠM THỊ HUỆ (Bà TRỊ) Sinh năm: 1936 Nguyên quán: HƯƠNG SƠN-HÀ TĨNH Từ trần lúc 17 giờ ngày 29-06- 2021 Giáo Họ: GIOAN BAOTIXITA- GX Châu Sơn Tại Thôn3 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THU HỒNG (BẮC)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THU HỒNG            Sinh năm: 08.05.1972           Nguyên quán: Mỹ Dụ – Hưng Nguyên – Nghệ An …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN HUY DŨNG (ĐẠI)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN  HUY DŨNG (ĐẠI)            Sinh năm: 01-01-1954           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ:ÔNG GIUSE HOÀNG THẾ THÀNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông : GIUSE HOÀNG THẾ THÀNH Sinh : 13-03-1963 Nguyên quán: HÀ TĨNH Từ trần lúc 1 giờ 30 ngày 09-06- 2021 Giáo Họ: GIUSE_GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ:CỤ BÀ ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ :ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM) Sinh năm: 1921 Nguyên quán: NAM ĐÀN-NGHỆ AN Từ trần lúc 15 giờ ngày 04-O5- 2021 Giáo Họ: PhêRÔ-GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ:BÀ CỐ MATTA DƯƠNG THỊ TỊNH (BÀ KHANG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: BÀ CỐ: MATTA DƯƠNG THỊ TỊNH Sinh năm: 1930 Nguyên quán: ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 22 giờ 30 ngày 01-04- 2021 Giáo Họ:GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng  …

Read More »

CÁO PHÓ:ANH GIUSE NGUYỄN VĂN TRÌNH (Nông)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ANH GIUSE NGUYỄN VĂN TRÌNH Sinh :10-09-1974 Nguyên quán: ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 03 giờ ngày 18-03-2021 Giáo Họ:GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2– Xã Cư Ebur Hưởng dương:47 tuổi Xin quý cộng …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH JB TRẦN ĐÌNH CHÍNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh JB TRẦN ĐÌNH CHÍNH Sinh năm: 02-11-1981 Nguyên quán: THỌ NINH-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH Từ trần lúc 18 giờ ngày 12-03-2021 Giáo Họ: GIUSE-GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOÀ ( BÀ THÀNH )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           Cụ  bà: Maria NGUYỄN THỊ HOÀ (Bà Thành)           Sinh năm: 1935           Nguyên quán: ĐỨC YÊN-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 21giờ …

Read More »