Cáo phó

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P  BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Cố PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY Sinh : 03-09-1944 Nguyên quán: Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh Từ trần lúc  4 giờ 50  ngày 30-11- 2020 Giáo Họ:AnTôn- GX Châu Sơn Tại Thôn3 – Xã Cư Ebur Hưởng  …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA TRẦN THỊ HÒE

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà: Anna TRẦN THỊ HÒE Sinh : 15-02-1952 Nguyên quán: Hương Sơn-Hà Tĩnh Từ trần lúc 12giờ ngày 29-11-2020 Giáo Họ: AnTôn – GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng  thọ: …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ:ANH JB NGUYỄN TRỌNG HÙNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh:Gioan Baotixita Nguyễn trọng Hùng Sinh :20-07-1979 Nguyên quán:Hưng Nguyên-Nghệ An Từ trần lúc 15 giờ ngày 25-09- 2020 Giáo Họ:Gioan Baotixita- GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng dương:41 …

Read More »

CÁO PHÓ: CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ HẢI HUYỀN – Vợ anh Tĩnh (Sơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị :MARIA NGUYỄN THỊ HẢI HUYỀN – Vợ anh Tĩnh (Sơn) Sinh : 08-05-1988 Nguyên quán: Quảng Điền -Huế Từ trần lúc 16 giờ30 ngày 25-08- 2020 Giáo Họ:GiuSe- GX Châu Sơn Tại Thôn3 …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ELISABETH LÊ THỊ ĐÌNH (Bà Gia )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: BÀ : ELISABETH LÊ THỊ ĐÌNH (BÀ GIA ) Sinh : 02-10-1943 Nguyên quán: NGHỆ AN Từ trần lúc 18 giờ 40 ngày 18-08- 2020 Giáo Họ GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN QUẾ [ TÂM ]

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ Ông: GIUSE NGUYỄN VĂN QUẾ Sinh năm: 1934 Nguyên quán:THỌ NINH-ĐỨC THỌ- HÀ TĨNH Từ trần lúc 16 giờ45 ngày 08-08-2020 Tại Gx Thánh Tâm -GP BMT Hưởng  thọ:86 tuổi Xin quý cộng …

Read More »

CÁO PHÓ: cụ ông JB MAI XUÂN PHỤC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ Ông Gioan Baotixita MAI XUÂN PHỤC Sinh năm: 1925 Nguyên quán:Vạn Lộc-Nam Đàn-Nghệ An Từ trần lúc07 giờ ngày29-07- 2020 Giáo Họ:PhêRô- GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng  thọ:95 …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ TERESA NGUYỄN THỊ THỨ (Bà Lễ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà cố Teresa Nguyễn Thị Thứ ( bà Lễ ) Sinh năm: 1939 Nguyên quán: Vạn Lộc-Nam Đàn-Nghệ An Từ trần lúc 21 giờ ngày 19-06- 2020 Giáo Họ: Phê Rô – GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊRÔ LÊ CƯỜNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn                    Cố Ông  : PhêRô LÊ CƯỜNG            Sinh năm: 1925           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ trần …

Read More »