Cáo phó

CÁO PHÓ : CHỊ MARIA MADALENA LƯU THỊ KIM LIÊN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CHỊ: MARIA MADALENA  LƯU THỊ KIM LIÊN            Sinh năm:1969           Nguyên quán: NAM ĐÀN – NGHỆ AN          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG GIUSE HOÀNG THẾ PHƯỢNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông : GIUSE  HOÀNG THẾ PHƯỢNG            Sinh năm: 1960           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN VĂN HIẾN (ô Toại )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ ÔNG: GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN VĂN HIẾN            Sinh năm:1939           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THẢO (Hồng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà : ANNA NGUYỄN THỊ THẢO Sinh năm: 1960 Nguyên quán: ĐÔNG TRÀNG – HƯƠNG SƠN – H À T ĨNH Từ trần lúc 21giờ 00 ngày 03 – 05-  2023 Tại  GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG GIUSE NGÔ VĂN BÁT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông : GIUSE NGÔ VĂN BÁT Sinh năm: 1932 Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH Từ trần lúc 02 giờ 40 ngày 13 – 04– 2023 Giáo Họ: GIUSE- GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI ĐỨC TRƯỜNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông : GIOAN BAOTIXITA  BÙI ĐỨC TRƯỜNG            Sinh năm: 1948 Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH Từ trần lúc 23 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG GIUSE DƯƠNG QUANG HẢO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông : Giuse DƯƠNG QUANG HẢO            Sinh năm: 1938           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG BATÔLÔMEÔ LÊ NGỌC NHÀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ ÔNG BATÔLÔMEÔ LÊ NGỌC NHÀN            Sinh năm: 1931           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

Cáo phó Chị Têresa Trần Hàn Ni

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị: TERESA TRẦN HÀN NI Sinh năm: 1982 Nguyên quán: ĐỨC THỌ HÀ TĨNH Từ trần lúc 23 giờ ngày  14- 01- 202 tại giáo họ Giu se, GX Châu Sơn giáo phận Banmethuot …

Read More »

Ông cố: Phê Rô Nguyễn Trung Thanh (ông Ơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông cố: Phê rô Nguyễn Trung Thanh (Ô Ơn) Sinh ngày : 02 / 05 / 1940 Nguyên quán: Hưng Nguyên,Nghệ an Từ trần lúc 07 giờ ngày 12.01. 2023 Giáo Họ: Gio an Baotixita  …

Read More »