Cáo phó

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông GIOAN TRẦN VĂN XUÂN            Sinh năm: 1960                             …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ MARIA TRẦN THỊ MINH ( Đông )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ : MARIA TRẦN THỊ MINH            Sinh năm: 1956           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ : ÔNG CỐ GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG ( Ô NGỌC )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông cố GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG             Sinh năm: 1948           Nguyên quán: ĐÔNG TRÀNG HƯƠNG SƠN HÀ TĨNH …

Read More »

CÁO PHÓ : ANH GIOAN BOSCO TRẦN ĐỨC TRUNG KIÊN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !!!             R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn Anh Gioan Bosco Trần Đức Trung Kiên  Sinh năm : 1975 Nguyên quán: ĐỨC THỌ HÀ TĨNH Từ trần lúc 19 giờ 45 ngày 14 tháng 11 năm …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ CÚC (Hương)

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ CÚC (Hương)            Sinh năm: 1957           Nguyên quán: Cửa Lò – Nghệ An          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Đức Yên – Đức Thọ – …

Read More »

CÁO PHÓ: EM TERESA NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (Thái)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             EM: TERESA NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (Thái)            Sinh năm: 1985           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:     ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC            Sinh ngày : 15 /05 /1981           Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh          Từ trần lúc 20 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TÀO ( BÀ ĐÔNG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ : MARIA TRẦN THỊ TÀO            Sinh năm:1927           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH GIOANBAOTIXITA MAI HỮU XUÂN ( Đặng )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:       ANH GIOANBAOTIXITA     MAI HỮU XUÂN                Sinh năm:1978           Nguyên quán: NAM ĐÀN- NGHỆ AN          Từ trần lúc 18 giờ 45 …

Read More »