Cáo phó

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA BÙI THỊ TRINH (Bà Vệ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         CỐ BÀ MARIA BÙI THỊ TRINH (Bà Vệ)            Sinh năm: 1924           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIUSE ĐẶNG LỄ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GIUSE ĐẶNG LỄ            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Nam Đàn – Nghệ An          Từ trần lúc 16 …

Read More »

CÁO PHÓ CÔ ROSA PHẠM THỊ BÍCH NGUYỆT (Cô giáo Tân)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CÔ ROSA PHẠM THỊ BÍCH NGUYỆT (Cô giáo Tân)            Sinh năm: 1937           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà …

Read More »

CÁO PHÓ ANH GIUSE NGUYỄN VĂN CHÍNH (XUÂN)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         ANH GIUSE NGUYỄN VĂN CHÍNH (XUÂN)            Sinh năm: 1962           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 20 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ Maria TRẦN THỊ LINH ( BÀ VINH )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Cụ Bà: Maria TRẦN THỊ LINH Sinh năm: 1930 Nguyên quán: Đức Thọ- Hà Tĩnh Từ trần lúc 13 giờ 30 ngày 26-12- 2020 Giáo Họ: GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG PHERO CHU ĐÌNH LIỄU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ  Ông : Phero CHU ĐÌNH LIỄU Sinh : 20-12-1938 Nguyên quán: HƯƠNG SƠN-HÀ TĨNH Từ trần lúc 15 giờ ngày 06-12- 2020 Giáo Họ: ANTON-GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P  BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Cố PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY Sinh : 03-09-1944 Nguyên quán: Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh Từ trần lúc  4 giờ 50  ngày 30-11- 2020 Giáo Họ:AnTôn- GX Châu Sơn Tại Thôn3 – Xã Cư Ebur Hưởng  …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA TRẦN THỊ HÒE

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà: Anna TRẦN THỊ HÒE Sinh : 15-02-1952 Nguyên quán: Hương Sơn-Hà Tĩnh Từ trần lúc 12giờ ngày 29-11-2020 Giáo Họ: AnTôn – GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng  thọ: …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ:ANH JB NGUYỄN TRỌNG HÙNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh:Gioan Baotixita Nguyễn trọng Hùng Sinh :20-07-1979 Nguyên quán:Hưng Nguyên-Nghệ An Từ trần lúc 15 giờ ngày 25-09- 2020 Giáo Họ:Gioan Baotixita- GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng dương:41 …

Read More »