Cáo phó

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG GIOAN BAOTIXITA HÁN DUY ÁI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỐ ÔNG GIOAN BAOTIXITA HÁN DUY ÁI Sinh năm: 1938 Nguyên quán: Lộc Yên – Hương Khê – Hà Tĩnh Từ trần lúc 15 giờ 40 ngày 01.06.2024 Giáo Họ:  Giuse  – GX Châu …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức Châu Sơn kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG Sinh năm: 1934 Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh Từ trần lúc  00 giờ ngày 01.06.2024 Giáo Họ:  Giuse  – GX Châu Sơn – GP …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỐ BÀ INÊ TRẦN THI KHAI (Bà Khánh) Sinh năm: 1924 Nguyên quán: Thọ Nình – Đức Thọ – Hà Tĩnh Từ trần lúc 3 giờ 4 ngày17.05.2024 Giáo Họ:  Giuse   – GX Châu …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH Sinh năm: 1934 Nguyên quán: Bảo Sơn – Bảo Hiến – Vĩnh Phúc Từ trần lúc  16 giờ 50 ngày  30.03.2024 Giáo Họ: Phê Rô   – GX …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA TRẦN THỊ MAI (Bà Phong)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỐ BÀ MARIA TRẦN THỊ MAI (Bà Phong) Sinh năm: 1937 Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc  15 giờ ngày 23.03.2024 Giáo Họ:  An Tôn  – GX Châu Sơn – …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ RÔ TRẦN ĐỨC PHƯƠNG (Cửu)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ÔNG PHÊ RÔ TRẦN ĐỨC PHƯƠNG (Cửu) Sinh năm: 1953 Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc  17 giờ ngày 18.03. 2024 Giáo Họ:  An Tôn  – GX Châu Sơn – …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN MAI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN MAI            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ HUẾ (bà Quế)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ HUẾ (bà Quế)            Sinh năm: 1932           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN HÀI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN HÀI            Sinh năm: 30.01.1954           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ HƯNG ( Bà Bính )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà:  ANNA  NGUYỄN THỊ HƯNG            Sinh năm:  1933           Nguyên quán:  HƯNG NGUYÊN NGHỆ AN          Từ trần lúc …

Read More »