Tư liệu Châu Sơn

CHÂU SƠN MỘT THOÁNG NHÌN LẠI – Phần II

CHÂU SƠN  MỘT THOÁNG NHÌN LẠI    (tiếp theo) JB. HQL Phần II  2. Hai vị Bề trên. Thuận lợi thứ hai Chúa ban cho tôi chính là được làm việc dưới quyền hai vị Bề trên đáng kính : Cha xứ Antôn và cha phó Đaminh. 2.1. Cha Nghĩa phụ Antôn Một trong những cái may mắn nhất của tôi là …

Read More »

Giáo Xứ Châu Sơn, Một thoáng nhìn lại…

               Giáo Xứ Châu Sơn         Một thoáng nhìn lại JB. HQL        Tôi muốn được chia sẻ với mọi người những cảm nhận của tôi về giáo xứ Châu Sơn qua những năm tháng tôi được sống ở đây.[1]Sáu năm làm việc tại giáo xứ là khoảng thời …

Read More »