Thời sự Châu Sơn

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TỨ ( Bà Hậu )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Cụ  Bà: Maria TRẦN THỊ TỨ (bà Hậu) Sinh năm: 1924 Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh Từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 30-11-2020 Giáo Họ: AN TÔN-GX Châu Sơn Tại Thôn …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P  BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Cố PhêRô NGUYỄN VĂN BẢY Sinh : 03-09-1944 Nguyên quán: Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh Từ trần lúc  4 giờ 50  ngày 30-11- 2020 Giáo Họ:AnTôn- GX Châu Sơn Tại Thôn3 – Xã Cư Ebur Hưởng  …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA TRẦN THỊ HÒE

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà: Anna TRẦN THỊ HÒE Sinh : 15-02-1952 Nguyên quán: Hương Sơn-Hà Tĩnh Từ trần lúc 12giờ ngày 29-11-2020 Giáo Họ: AnTôn – GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng  thọ: …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN AN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ  Ông: GiuSe NGUYỄN VĂN AN Sinh năm: 1920 Nguyên quán: Hương Sơn-Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ ngày 27-10- 2020 Giáo Họ: AnTôn-GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH PHAOLO NGUYỄN QUỐC TRIỂN (Tâm )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh Phaolo NGUYỄN QUỐC TRIỂN Sinh :04-09-1991 Nguyên quán:Hưng Nguyên-Nghệ An Từ trần lúc 15 giờ 30 ngày 26-10- 2020 Giáo Họ:GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng dương: 29 …

Read More »