Thời sự Châu Sơn

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ KHƯƠM(Bà Đàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:          CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ KHƯƠM(Bà Đàn)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI ĐÌNH ĐÔNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GB BÙI ĐÌNH ĐÔNG            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Kẻ Tùng – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)            Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ            Sinh năm: 1923           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (QUỲNH)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:       CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (QUỲNH)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Yên Đông – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

8/3 Một ngày hân hoan quý báu cho PHỤ NỮ!!!

Tôi xin mượn câu này trong bài hát của lễ cưới: “Một ngày hân hoan quý báu cho hai người”, để chúc mừng và tôn vinh quý chị em Phụ nữ. Quả là ngôn từ kép “hân hoan quý báu” đã diễn đạt một cách hết sức súc tích và hàm ý một cách đầy đủ ý nghĩa. Hân hoan …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH AN TÔN TRẦN ANH VIỆT (Con ông bà Văn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ANH AN TÔN TRẦN ANH VIỆT (Con ông bà Văn)            Sinh năm: 1985           Nguyên quán: Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE NGUYỄN MINH PHƯƠNG ( DUNG )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG GIUSE NGUYỄN MINH PHƯƠNG            Sinh năm: 1958           Nguyên quán: NAM LỘC  – NAM ĐÀN – NGHỆ AN          Từ …

Read More »