Thời sự Châu Sơn

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA            Sinh năm: 1935           Nguyên quán: Thanh Hà – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

Khai mạc giải bóng đá Tráng Niên năm 2022

Đến kỳ hẹn, hai năm một lần, Đoàn Tráng niên GX Châu Sơn tổ chức giải bóng đá mừng lễ Chúa Ki Tô Vua. Sáng nay ngày 18.09.2022, Lễ khai mạc đã diễn ra trên sân bóng đá GX Châu Sơn ở Thôn 3. Mở đầu phần phát biểu anh Trưởng Đoàn Chu Thanh Long cho biết mục đích tạo …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Đông Tràng -Hương Sơn – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)            Sinh năm: 1938           Nguyên quán: Đức Minh – Đức Thọ – Hà …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ PHÚ (Bà Công)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         BÀ ANNA NGUYỄN THỊ PHÚ (Bà Công)            Sinh năm: 1950           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG GIUSE PHẠM PHÚ SAO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ ÔNG GIUSE PHẠM PHÚ SAO            Sinh năm: 1942           Nguyên quán: Ninh Giang, Hải Dương          Từ trần lúc 15  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIUSE PHẠM VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GIUSE PHẠM VINH            Sinh năm: 1924           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  13 …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ CATARINA BÙI THỊ PHONG (Bà Hảo)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ: CATARINA BÙI THỊ PHONG            Sinh :19-10-1925           Nguyên quán: ĐỨC LA-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 07  giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH PHAO LÔ NGUYỄN NGỌC HẢI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ANH: PHAO L Ô NGUY ỄN NG ỌC H ẢI            Sinh năm:24-08-2022           Nguyên quán: HU ƠNG S ƠN- H À …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN VỊNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ ÔNG:PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN VỊNH Sinh năm:1935 Nguyên quán:YÊN LẠC-VĨNH PHÚC Từ trần lúc 22 giờ ngày 17-07- 2022 Giáo Họ:GIU SE  – GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »