Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỤ ANNA NGUYỄN THỊ VINH            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI ĐÌNH ĐÔNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GB BÙI ĐÌNH ĐÔNG            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Kẻ Tùng – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG AN TÔN HOÀNG NGỌC LUYỆN (Cẩn)            Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ TỪ            Sinh năm: 1923           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (QUỲNH)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:       CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (QUỲNH)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Yên Đông – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH AN TÔN TRẦN ANH VIỆT (Con ông bà Văn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ANH AN TÔN TRẦN ANH VIỆT (Con ông bà Văn)            Sinh năm: 1985           Nguyên quán: Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE NGUYỄN MINH PHƯƠNG ( DUNG )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG GIUSE NGUYỄN MINH PHƯƠNG            Sinh năm: 1958           Nguyên quán: NAM LỘC  – NAM ĐÀN – NGHỆ AN          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH NGHĨA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH NGHĨA            Sinh năm: 1929           Nguyên quán: Nam Kim – Nam Đàn  – Nghệ An …

Read More »