Cáo phó

CÁO PHÓ: BÀ MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà : MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)            Sinh năm: 1934           Nguyên quán:  Nam Đàn – Nghệ An          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Bà : MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)             Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà MATTA DƯƠNG THỊ KIM LOAN (Bà Ký)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà MATTA DƯƠNG THỊ KIM LOAN (Bà Ký)            Sinh năm: 1945           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ …

Read More »

CÁO PHÓ EM ANTÔN PHẠM ĐÌNH HỮU (con anh chị Cừu )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Em Antôn Phạm Đình Hữu Sinh ngày : 26 – 10 – 2003 Nguyên quán: Từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 23.10. 2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MATTA ĐINH THỊ GIÁO (Bà Nghi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!     R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Cụ Bà : MATTA  ĐINH THỊ GIÁO            Sinh năm: 1925           Nguyên quán: ĐỨC LÂM, ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH   …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ : PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH HÓA ( Biện )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ÔNG  CỐ : PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH HÓA            Sinh năm: 1951           Nguyên quán: Hưng Nguyên – Nghệ An          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN QUY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Cụ ông Gioan Baotixita Nguyễn văn Quy Sinh ngày : 15 – 06 – 1947 Nguyên quán: Hưng nguyên – Nghệ An Từ trần lúc 08 giờ ngày 13. 09. 2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Khang)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Bà Anna NGUYỄN THỊ HUỆ             Sinh năm: 1950           Nguyên quán: Đông Tràng – Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ trần lúc …

Read More »