Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHÊ RÔ TRẦN VINH THƯ (Gôi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ÔNG CỐ PHÊ RÔ TRẦN VINH THƯ (Gôi)            Sinh năm: 1937           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG MATTHIA NGUYỄN DÂN (Tin – Con rể ông Nhường)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông: Matthia Nguyễn Dân (Tin)             (Con rể của ông Nhường – Trước đây đã sống tại GX Châu Sơn)         …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỐ MATTA BÙI THỊ LẠNG ( bà Đông)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà cố: Matta Bùi thị Lạng (bà Đông)            Sinh ngày : 10 – 09 – 1921           Nguyên quán: Kẻ tùng- Đức thọ-Hà tĩnh          Từ trần lúc 17  giờ 00 …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ AUGUSTINO NGÔ QUANG TUYẾN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ÔNG CỐ AUGUSTINO NGÔ QUANG TUYẾN            Sinh năm:  1936           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG AN TÔN NGUYỄN THẾ HÙNG (Huyến)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức Châu Sơn kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông AN TÔN NGUYỄN THẾ HÙNG (Huyến)            Sinh năm: 1952           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG ANDRE ĐOÀN TRUNG CHÍNH (Công)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Andre ĐOÀN TRUNG CHÍNH (Công) Sinh : 1949 Nguyên quán: Kẻ Tùng – Đức thọ – Hà tĩnh Từ trần lúc 10 giờ 30 ngày 31. 01. 2020 GX Huyện Sĩ – Quận I – …

Read More »

CÁO PHÓ Ông Giu se Hoàng Vũ Trúc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông Giu se Hoàng Vũ Trúc (Ô Lịch ) Sinh :  1946 Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức thọ Từ trần lúc 06 giờ 20 ngày 12. 01. 2020 Tại GX Châu Sơn – Giáo …

Read More »

CÁO PHÓ Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh            Sinh ngày : 22- 04- 1961           Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc          Từ trần lúc 05 giờ ngày 26. 12. 2019 …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà : MARIA ĐINH THỊ NHUNG (bà Ngà)            Sinh năm: 1934           Nguyên quán:  Nam Đàn – Nghệ An          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Bà : MARIA TRẦN THỊ HUỆ (Khởi)             Sinh năm: 1960           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »