Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: CỐ BÀ TERESA NGUYỄN THỊ THỨ (Bà Lễ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà cố Teresa Nguyễn Thị Thứ ( bà Lễ ) Sinh năm: 1939 Nguyên quán: Vạn Lộc-Nam Đàn-Nghệ An Từ trần lúc 21 giờ ngày 19-06- 2020 Giáo Họ: Phê Rô – GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊRÔ LÊ CƯỜNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn                    Cố Ông  : PhêRô LÊ CƯỜNG            Sinh năm: 1925           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ DIÊN[Bà Hoan]

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ:MARIA NGUYỄN THỊ DIÊN  [BÀ HOAN]            Sinh năm: 1932           Nguyên quán:Hương Sơn- Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA PHAN THỊ KHOA (Bà Long)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ ANNA PHAN THỊ KHOA (Bà Long)            Sinh năm: 1947           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH GIUSE TRẦN ANH NGỌC (Trí)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ANH GIUSE TRẦN ANH NGỌC (Trí)            Sinh năm: 1961           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH PHÊ RÔ TRẦN THÁI PHI (con ông Tôn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ANH PHÊ RÔ TRẦN THÁI PHI (con ông Tôn)            Sinh năm: 1984           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ TUYẾT BÍCH (Tứ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Bà: MARIA TRẦN THỊ TUYẾT BÍCH (Tứ)            Sinh năm: 1959           Nguyên quán: Liên Minh – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIOAN NGUYỄN KHAM (Khiêm)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ÔNG GIOAN NGUYỄN KHAM (Khiêm)            Sinh năm: 1943           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 15 …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ CHINH (Luyên)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         CỐBÀ MARIA NGUYỄN THỊ CHINH (Luyên) – nguyên cô giáo Tiến Đức 1963-1970            Sinh năm: 1932           Nguyên quán: Đông Tràng …

Read More »