Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: ÔNG PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN TRI PHƯƠNG (Hậu)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG PHANXICO XAVIE NGUYỄN TRI PHƯƠNG (Hậu)            Sinh năm: 1961           Nguyên quán: Nghi Lộc – Diễn Châu – Nghệ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)            Sinh năm: 1931           Nguyên quán: Nam Đàn – Nghệ An …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN ĐÌNH TỪ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN ĐÌNH TỪ             Sinh năm: 1941           Nguyên quán: Hưng Nguyên – Nghệ An          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN DUY KHÁNH (Ông Du)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ÔNG CỐ GIUSE TRẦN DUY KHÁNH (Ông Du)            Sinh năm: 1947           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MATTA TRẦN THỊ QUYỀN (Gôi)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           BÀ MATTA TRẦN THỊ QUYỀN (Gôi)            Sinh năm: 1944           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ CỤ BÀ: ANNA PHẠM THỊ HUỆ (BÀ TRỊ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ:ANNA PHẠM THỊ HUỆ (Bà TRỊ) Sinh năm: 1936 Nguyên quán: HƯƠNG SƠN-HÀ TĨNH Từ trần lúc 17 giờ ngày 29-06- 2021 Giáo Họ: GIOAN BAOTIXITA- GX Châu Sơn Tại Thôn3 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THU HỒNG (BẮC)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THU HỒNG            Sinh năm: 08.05.1972           Nguyên quán: Mỹ Dụ – Hưng Nguyên – Nghệ An …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN HUY DŨNG (ĐẠI)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN  HUY DŨNG (ĐẠI)            Sinh năm: 01-01-1954           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ:ÔNG GIUSE HOÀNG THẾ THÀNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông : GIUSE HOÀNG THẾ THÀNH Sinh : 13-03-1963 Nguyên quán: HÀ TĨNH Từ trần lúc 1 giờ 30 ngày 09-06- 2021 Giáo Họ: GIUSE_GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ:CỤ BÀ ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ :ANNA ĐẶNG THỊ CHÁU (CỐ ĐIỂM) Sinh năm: 1921 Nguyên quán: NAM ĐÀN-NGHỆ AN Từ trần lúc 15 giờ ngày 04-O5- 2021 Giáo Họ: PhêRÔ-GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »