Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA            Sinh năm: 1935           Nguyên quán: Thanh Hà – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Đông Tràng -Hương Sơn – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)            Sinh năm: 1938           Nguyên quán: Đức Minh – Đức Thọ – Hà …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ PHÚ (Bà Công)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:         BÀ ANNA NGUYỄN THỊ PHÚ (Bà Công)            Sinh năm: 1950           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG GIUSE PHẠM PHÚ SAO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ ÔNG GIUSE PHẠM PHÚ SAO            Sinh năm: 1942           Nguyên quán: Ninh Giang, Hải Dương          Từ trần lúc 15  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG GIUSE PHẠM VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỤ ÔNG GIUSE PHẠM VINH            Sinh năm: 1924           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  13 …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ CATARINA BÙI THỊ PHONG (Bà Hảo)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ: CATARINA BÙI THỊ PHONG            Sinh :19-10-1925           Nguyên quán: ĐỨC LA-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 07  giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH PHAO LÔ NGUYỄN NGỌC HẢI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             ANH: PHAO L Ô NGUY ỄN NG ỌC H ẢI            Sinh năm:24-08-1972           Nguyên quán: HU ƠNG S ƠN- H À …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN VỊNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ ÔNG:PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN VỊNH Sinh năm:1935 Nguyên quán:YÊN LẠC-VĨNH PHÚC Từ trần lúc 22 giờ ngày 17-07- 2022 Giáo Họ:GIU SE  – GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ LỤC (Bà Đình )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ: ANNA TRẦN THỊ LỤC            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: THỌ NINH-ĐỨC THỌ-HÀ TĨNH          Từ trần lúc 21  giờ …

Read More »