Cáo phó Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! 

R.I.P

                BĐD TiếĐc kính báo cho quý bà con Giáo x Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin bun:

           Ông Phê rô Nguyễn xuân Anh

           Sinh ngày : 22- 04- 1961

          Nguyên quán: Bảo sơn – Vĩnh phúc

         T trn lúc 05 gi ngày 26. 12. 2019

          Ti GX Châu Sơ Giáo h: Phê rô

          Thôn 3– Xã Cư Ebur  Tp BMT

          Hưởng dương : 58 tui

          Xin quý cng đoàn hiý cu nguyn cho Linh hn Phê Rô  sm v cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa

             Chương Trình L Tang:

             – Nghi thc nhp quan: lúc 20 gi ngày 27. 12.2019

             – Di quan đến Thánh đường GX Châu Sơn và Thánh l an táng:

               Lúc 4 gi 30 ngày 28.12.2019

              – Kính mi quý cng đoàn tham d chương trình l tang và tiđưông v nơi an ngh cui cùng ti Nghĩa trang GX Châu Sơn.

              BĐD TiếĐc Châu Sơn xin thành kính phâưu cùng tang quyến.

R.I.P

CÁO PHÓ: BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            BÀ CỐ MACTA LÊ THỊ HÓA (Bà Thục)            Sinh năm: 1920           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ:ANH JB NGUYỄN TRỌNG HÙNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Anh:Gioan Baotixita Nguyễn trọng Hùng Sinh :20-07-1979 Nguyên quán:Hưng Nguyên-Nghệ An Từ trần lúc 15 giờ ngày 25-09- 2020 Giáo Họ:Gioan Baotixita- GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng dương:41 …

Read More »

CÁO PHÓ: CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ HẢI HUYỀN – Vợ anh Tĩnh (Sơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị :MARIA NGUYỄN THỊ HẢI HUYỀN – Vợ anh Tĩnh (Sơn) Sinh : 08-05-1988 Nguyên quán: Quảng Điền -Huế Từ trần lúc 16 giờ30 ngày 25-08- 2020 Giáo Họ:GiuSe- GX Châu Sơn Tại Thôn3 …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ELISABETH LÊ THỊ ĐÌNH (Bà Gia )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: BÀ : ELISABETH LÊ THỊ ĐÌNH (BÀ GIA ) Sinh : 02-10-1943 Nguyên quán: NGHỆ AN Từ trần lúc 18 giờ 40 ngày 18-08- 2020 Giáo Họ GIUSE- GX Châu Sơn Tại Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN QUẾ [ TÂM ]

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ Ông: GIUSE NGUYỄN VĂN QUẾ Sinh năm: 1934 Nguyên quán:THỌ NINH-ĐỨC THỌ- HÀ TĨNH Từ trần lúc 16 giờ45 ngày 08-08-2020 Tại Gx Thánh Tâm -GP BMT Hưởng  thọ:86 tuổi Xin quý cộng …

Read More »

CÁO PHÓ: cụ ông JB MAI XUÂN PHỤC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ Ông Gioan Baotixita MAI XUÂN PHỤC Sinh năm: 1925 Nguyên quán:Vạn Lộc-Nam Đàn-Nghệ An Từ trần lúc07 giờ ngày29-07- 2020 Giáo Họ:PhêRô- GX Châu Sơn Tại Thôn 3 – Xã Cư Ebur Hưởng  thọ:95 …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ BÀ TERESA NGUYỄN THỊ THỨ (Bà Lễ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Bà cố Teresa Nguyễn Thị Thứ ( bà Lễ ) Sinh năm: 1939 Nguyên quán: Vạn Lộc-Nam Đàn-Nghệ An Từ trần lúc 21 giờ ngày 19-06- 2020 Giáo Họ: Phê Rô – GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊRÔ LÊ CƯỜNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn                    Cố Ông  : PhêRô LÊ CƯỜNG            Sinh năm: 1925           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh           Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ DIÊN[Bà Hoan]

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ:MARIA NGUYỄN THỊ DIÊN  [BÀ HOAN]            Sinh năm: 1932           Nguyên quán:Hương Sơn- Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ ANNA PHAN THỊ KHOA (Bà Long)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ ANNA PHAN THỊ KHOA (Bà Long)            Sinh năm: 1947           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »