Cáo phó

CÁO PHÓ – Cố ông GIUSE TRẦN ĐÌNH DIỆM

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông: GIUSE TRẦN ĐÌNH DIỆM           Sinh năm:  1929          Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 14 giờ ngày 20.04.2015          Tại GX …

Read More »

CÁO PHÓ – ÔNG GIUSE TRẦN VĂN NGỌC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!    R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông GIUSE TRẦN VĂN NGỌC          Sinh năm: 1949            Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 17.03. 2015 …

Read More »

CÁO PHÓ: Ông AN TÔN TRẦN MINH THANH (Kiều)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P          BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông: AN TÔN TRẦN MINH THANH (Kiều)          Sinh năm:  15.06.1937          Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 17 giờ 40 …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN CÔNG (Thành)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           ÔNG GIUSE HOÀNG VĂN CÔNG (Thành)          Sinh năm: 1937           Nguyên quán: Thọ Ninh – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 2 giờ ngày 21.02.2015     …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỤ ANNA TRẦN THỊ TAM – bà Trọng (Mân)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           BÀ CỤ: ANNA TRẦN THỊ TAM –  bà Trọng (Mân)          Sinh năm:  1938          Nguyên quán: Thọ Ninh – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 16 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:          Ông Giuse Huỳnh Minh Dũng           Sinh năm:  1952         Nguyên quán: Quận 5,TP .HCM          Từ trần lúc 20 giờ 15          Ngày 13.02. 2015         Tại GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ MARIA MAGARITTA LÊ THỊ DUNG (Bà Phục)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà MARIA MAGARITTA LÊ THỊ DUNG (Bà Phục)           Sinh năm:  1932         Nguyên quán: Yên Phú, Đức thọ, Hà Tĩnh          Từ trần lúc 8 giờ ngày …

Read More »

CÁO PHÓ: Bà Teresa NGUYỄN THỊ MAI (TRỌNG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:  Bà:TERESA NGUYỄN THỊ MAI ( BÀ TRỌNG) Sinh năm: 1949 Nguyên quán: GIÁO XỨ NGHI LỘC – DIỄN CHÂU – NGHỆ AN Từ trần lúc: 14g 45 ngày 23/11/2014 Tại GX Châu Sơn –Giáo họ: AN TÔN Thôn 3– …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀO           Sinh năm  1944          Nguyên quán: Thọ Ninh- Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 21 giờ 15 ngày …

Read More »

CÁO PHÓ – G.B MAI XUÂN ĐẶNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!   R.I.P        BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông  GIOAN BAOTIXITA MAI XUÂN ĐẶNG          Sinh năm  1934          Nguyên quán: Vạn Lộc – Nam Lộc- Nam Đàn- Nghệ An          Từ trần lúc 12 giờ 10 …

Read More »