Thời sự Châu Sơn

CÁO PHÓ: PHÊ RÔ MARIA LƯU VĂN LAN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Cụ ông Phê Rô Maria LƯU VĂN LAN            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: Thanh Chương – Nghệ An …

Read More »

HÌNH ẢNH: RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ BẾ MẠC THÁNG HOA

Chiều nay ngày 26.05.2019, Đoàn Tráng Niên và Phụ Huynh chủ trì rước kiệu Đức Mẹ bế mạc tháng hoa. Lộ trình đi từ nhà thờ ra thẳng đường B rẽ xuố ng đường ngang ra nghĩa trang, vòng lên đường D tới bà Kỳ rẽ ngang ra tới đường B để trở về nhà thờ. Buổi rước kiệu có …

Read More »

Châu sơn ngày nay rảnh rỗi và sướng nhất thế giới!!!

Có lẽ với tựa đề này mới nghe qua sẽ có rất nhiều người không đồng tình và có nhiều phản ứng vì vốn dĩ ngày xưa người dân Châu Sơn có tiếng là siêng năng, làm bất kể ngày đêm, có những người tâm sự cứ mong cho ngày dài thêm, đêm mau sáng để có thêm giờ làm …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố Ông: PHÊ RÔ TRẦN VĂN LỄ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CốÔng: PHÊ RÔ TRẦN VĂN LỄ            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ HOÀNG VIỆN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CốÔng: PHÊ RÔ HOÀNG VIỆN            Sinh năm:  1920           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 15 …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN PHÚ ( Pennsylvania – USA)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỐ ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚ (Ở HOA KỲ)             Sinh năm:  1939            Nguyên quán: Đông Tràng – Hương …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIOAN BAOTIXITA CAO ĐÌNH KHỞI (Thành)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG GIOAN BAOTIXITA CAO ĐÌNH KHỞI (Thành)           Sinh năm:  1960         Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ CHỊ TÊRÊSA MAI THỊ KIM LINH

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị Têrêsa Mai thị Kim Linh (Phục) Sinh ngày : 28 – 01 – 1968 Nguyên quán: Nghi lộc – Nghệ an Từ trần lúc 20 giờ 00 ngay 23.04. 2019 Tại GX Châu Sơn …

Read More »