Rao hôn phối

RAO HÔN PHỐI

RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu Sơn, xin trân trọng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước một tin vui: – Những chàng trai và những cô nàng đã tìm được một nửa của đời mình, để đi đến Hôn Nhân trong niềm vui Song Hỷ. Và …

Read More »

RAO HÔN PHỐI – Rao ngày 26.04.2015

RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu Sơn, xin trân trọng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước một tin vui: – Những chàng trai và những cô nàng đã tìm được một nửa của đời mình, để đi đến Hôn Nhân trong niềm vui Song Hỷ. Và …

Read More »

RAO HÔN PHỐI – ngày 12.04.2015 và ngày 19.04.2015

RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu Sơn, xin trân trọng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước một tin vui: – Những chàng trai và những cô nàng đã tìm được một nửa của đời mình, để đi đến Hôn Nhân trong niềm vui Song Hỷ. Và …

Read More »

RAO HÔN PHỐI ngày 05.04.2015

  RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu Sơn, xin trân trọng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước một tin vui: – Những chàng trai và những cô nàng đã tìm được một nửa của đời mình, để đi đến Hôn Nhân trong niềm vui Song Hỷ. …

Read More »

RAO HÔN PHỐI Ngày 29.03.2015

RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu Sơn, xin trân trọng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước một tin vui: – Những chàng trai và những cô nàng đã tìm được một nửa của đời mình, để đi đến Hôn Nhân trong niềm vui Song Hỷ. Và …

Read More »

Cáo lỗi cùng bạn đọc!!!

Cáo lỗi cùng bạn đọc,         Nhận thấy các bạn đọc viễn xứ trong và ngoài nước, yêu cầu mở thêm trang mục Rao Hôn Phối, để  biết tin tức thời sự cưới hỏi của Châu Sơn, vì thế chúng tôi đưa Trang Rao Hôn Phối lên cho sẵn, hiện tại vẫn chưa thực hiện được. Rất mong …

Read More »